ISU Valcea
isuANTET
 
 
 

free counters

MATERIALE INFORMATIVE

SITUAȚIA OPERATIVA

19.02.2020, ora 08.00 – 20.02.2020, ora 07.00

TOTAL MISIUNI ȘI ACȚIUNI = 17

NUMĂR TOTAL INTERVENȚII I.S.U.J.= 17

INTERVENȚII S.M.U.R.D. = 17

INTERVENȚII LA INCENDII / INUNDAȚII = 0

ALTE INTERVENȚII / MISIUNI = 0

EVENIMENTE DE INTERES OPERATIV DIN ZONA DE COMPETENȚĂ = 0

INTERVENȚII  S.V.S.U.  = 0

Programului educaţional „ŞCOALA ALTFEL”

CUM SA DEVII ANGAJAT AL

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

VOLUNTARIAT

INFORMAŢII UTILE

 

 

ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI:

 

GENERALITĂŢI

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea a fost infiintat in 15 decembrie 2004, conform H.G.R. 1490 din anul 2004, modificata si completata de H.G.R. 1514 din anul 2005, prin fuziunea Inspectoratului de Protecţie Civilă al Judeţului Vâlcea cu Grupul de Pompieri "General Magheru" al Judeţului Vâlcea.

Inspectoratul este un serviciu de urgenţă profesionist aflat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, având ca scop asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc specific din zona de competenţă prin executarea de misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

OBIECTIVE GENERALE

 1. pregătirea preventivă şi protecţia prioritară a populaţiei;
 2. realizarea condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
 3. participarea la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;
 4. desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
 5. organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 6. constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.

ATRIBUŢII PRINCIPALE

 1. planifica si desfăşoară inspecţii, controale, verificări si alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileşte masurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor si bunurilor;
 2. elaborează studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situaţiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. desfăşoară activităţi de informare publica pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenta;
 4. participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizează dispoziţiile in domeniul prevenirii si intervenţiei in situaţii de urgenta, emise de autorităţile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
 5. emite avize si autorizaţii, in condiţiile legii;
 6. monitorizează si evaluează tipurile de risc;
 7. participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populaţiei;
 8. organizează pregătirea personalului propriu;
 9. executa, cu forte proprii sau in cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de muniţie neexplodata, protecţie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte masuri de protecţie a cetăţenilor in caz de situaţii de urgenta;
 10. controlează si îndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
 11. participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru răspuns in situaţii de urgenta si tine evidenta acestora;
 12. stabileşte concepţia de intervenţie si elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
 14. planifica si desfăşoară exerciţii, aplicaţii si alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 15. organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativa si valorifica rezultatele;
 16. participa cu grupări operative/solicita sprijinul grupărilor operative stabilite si aprobate pentru/la intervenţii in zona/in afara zonei de competenta;
 17. participa la acţiuni de pregătire si intervenţie in afara teritoriului naţional, in baza acordurilor la care statul roman este parte;
 18. participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor si împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
 19. stabileşte, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 20. controlează respectarea criteriilor de performanta, stabilite in condiţiile legii, in organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
 21. constata si sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenta;
 22. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor in domeniul specific;
 23. organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
 24. asigura informarea organelor competente si raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementarilor specifice;
 25. încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13 din H.G. 1492/2004;
 26. asigură planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor excepţionale prevăzute de lege, precum si la declararea stărilor de mobilizare si război

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENTE

INSPECTOR ŞEF
Luni    10.00-12.00

PRIM ADJUNCT
Marti    09.00-11.00

ADJUNCT
Miercuri    09.00-11.00

Formular solicitare audienta.

Formular petitie.

 
     
cnai
sis2
senghen
2010 - 2018 - Comunicații și Tehnologia Informației - ISU Vâlcea